Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER

Lyngby Kanoklub’s kontingenter, afgifter for bådpladser og lign. er fastsat i klubbens vedtægter, og kan ændres i henhold til vedtægterne. Kontingenter m.m. opkræves per kalenderår. Den årlige opkrævning udsendes til medlemmet i januar for den kommende sæson.

Klubben forbeholder sig ret til at ændre priser på kurser, ture og forskellige arrangementer løbende og uden forudgående varsel

Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.


BETALING

Det er en forudsætning for medlemskabet af Lyngby Kanoklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Lyngby Kanoklub samt Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Lyngby Kanoklub fremover må trække pengene fra din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af klubben.

Beløbet du skal betale for medlemskabet trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 14 dage inden hver betaling modtage en email, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

Lyngby Kanoklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets som betalingsløsning. Ved automatisk træk på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Lyngby Kanoklub, men hos Dibs. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig accepterer du vores vilkår.

Du stopper dit medlemskab for det kommende kalenderår ved at kontakte Lyngby Kanoklub senest den 31. december.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i dine kortdata, fremsender Lyngby Kanoklub en påmindelse pr. mail herom. Du skal herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på http://lyngby-kanoklub.dk/, klik på "Mit betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes ved at logge ind på Lyngby Kanoklub’s hjemmeside som beskrevet ovenfor.


KVITTERING

Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

Der udsendes ikke kvittering fra klubben ved overførsel af betaling via netbank.


FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret. Indmeldelse i Lyngby Kanoklub er bindende for kalenderåret. Tilmelding til kurser og andre aktiviteter er ligeledes bindende efter tilmeldingsfristen. Der refunderes ikke kontingent, pladsleje for bådplads, kursusafgift eller andre former for betaling efter tilmelding.


OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab af Lyngby Kanoklub skal du meddele det skriftligt til klubbens bestyrelse senest 31. december. Du vil derefter være udmeldt fra 1. januar i det kommende kalenderår.

Udmeldelse i løbet af kalenderåret berettiger ikke til at få refunderet kontingent eller andre former for betaling.


REKLAMATIONSRET

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog henvende dig til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i.


MEDLEMMETS ANSVAR

Lyngby Kanoklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til hjemmesiden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings-systemet.

Lyngby Kanoklub forbeholder sig endvidere ret til at spærre medlemmets nøglebrik og adgang til klubbens lokaler i tilfælde af manglende betaling, mislighold af klubbens ejendom, brud på klubbens ordensregler, sikkerhedsregler eller vedtægter.

Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring af nøglebrik.