Kanoer og kajakker

Både

Klubben råder over ca. 100 turkajakker, kapkajakker og kanoer af forskellige typer og sværhedsgrader. Bådene kan frit benyttes af klubbens aktive medlemmer efter først-til-mølle princippet. Bådene kan kun reserveres efter aftale med bestyrelsen, f.eks. i forbindelse med klubture, officiel undervisning organiseret af klubben, eller hvis de bruges fast af en af klubbens kaproere.

 

Alle klubbens både er forsynet med et nummer på hækken, og ligger i bådgangen ind mod klubbens opholdsrum på nummeredede pladser. Bådlisten ved computeren giver en oversigt over klubbens både, bådtype samt sværhedsgrad.

 

For tur- og kapkajakker kræves det, at du er frigivet til at ro disse bådtyper.

 

Det er tilladt at medbringe gæster i klubbens aluminiums-kanoer. Der skal dog altid være et aktivt medlem i hver båd.

 

Klubbens både kan anvendes ved roning i lokalområdet i dagtimerne, og skal altid være hjemme efter solnedgang, medmindre andet er aftalt - f.eks. at de er med på en klubtur.

 

Det er ikke tilladt at anvende klubbens udstyr (både, roergometer m.m.) til privat forretning, hvor f.eks. instruktør eller andet klubmedlem tager betaling for instruktion, hvor klubbens udstyr anvendes. Klubbens medlemmer kan opkræves et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med klubture eller officiel undervisning i klubben.

Andet udstyr

Klubben's padler og pagajer finder man i skuret på bådebroen. Klubbens svømmeveste findes på 2 hjul midt i bådhallen.

 

Svømmevestene er primækrt til børn og begyndere. Det forventes, at voksne medlemmer anskaffer deres egen svømmevest efter første sæson.

Sikkerhed og regler

Iflg. dansk lovgivning skal man altid medbrigne en svømmevest i båden per person. Ror man i vinterhalvåret, er det iflg. reglerne fra Dansk Kano- og Kajak Forbund, obligatorisk at bære svømmevest fra 1. oktober til 1. maj.

Det er roerens ansvar at sætte sig ind i klubben's sikkerhedsbestemmelser samt regler for hvor man må ro.

Husk at registrere dine ture i den elektroniske roprotokol