Priser

Få et overblik over kontingent og leje af bådplads i Lyngby Kano- og Kajakklub. Kontingent m.m. betales per kalenderår.

Anmod om indmeldelse

Kontingent (1. år - Indmeldelsesåret) Seniorer  Juniorer u/18 år  Folkepensionist / Førtidspensionist
Grundkontingent  1.100 kr. 500 kr. 1.100 kr.
Lån af klubbens både 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Passivt medlemskab 200 kr. 200 kr. 200 kr.
Efter 15. august 600 kr.  300 kr. 600 kr.
       
Kontingent (Efterfølgende år)      
Grundkontingent 1.100 kr. 1.100 kr. 1.100 kr.
Lån af klubbens både 300 kr. 0 kr. 300 kr.
Vedligeholdelsesdepositum 200 kr. 0 kr. 0 kr.
Passivt medlemskab 200 kr. 0 kr. 200 kr.
       
 
       
Nøglebrik til klubben 100 kr.    
       
Leje af bådplads      
Indskud bådplads (returneres ikke) 600 kr.    
Årlig pladsleje 500 kr.    
       
Leje af skab      
Indskud skab (returneres ikke) 100 kr.    
Årlig leje skab 100 kr.    
       
Kurser      
Begynderkursus i kajak for voksne 1.500 kr.    

 

Få familierabat

Medlemmer på samme adresse kan få familierabat.

Første medlem af familien betaler fuldt kontingent
Andet medlem får en rabat på 200 kr.
Tredje medlem får 300 kr. i rabat og så fremdeles.

Rabatten kan maksimalt udgøre 400 kr. per person.

Du kan kun få rabat på et fuldt årsmedlemskab. Familierabatten gælder ikke, hvis medlemmet har fået en anden form for rabat. Rabatten gælder kun for aktive medlemmer.

Aktivt medlemsskab

Aktivt medlemskab er for alle, som gerne vil benytte klubbens faciliteter og tilbud. Det gælder f.eks. lån af klubbåd, leje af bådplads, brug af motionsrum, brug af bad og sauna, lån af sommerhus, eller deltagelse i sociale aktiviteter. Aktive medlemmer modtager klubbladet Padlen.

Som Aktivt medlem kan man købe brugsretten til en klubnøgle.

Aktive medlemmer har taleret på generalforsamlingen og stemmeret hvis man senest er indmeldt året før.

Passivt medlemsskab

Passivt medlemskab er et støttemedlemskab.

Passive medlemmer modtager klubbladet Padlen, og kan deltage i klubben's større og brede arrangementer som f.eks. Standerhejsning og Standerstrygning, hvor vi bl.a. hædrer medlemmer, som har ydet en speciel indsats i det daglige klubliv, eller som har opnået gode resultater i konkurrence.

Passive medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Leje af bådplads

Klubben råder over ca 200 bådpladser som udlejes til medlemmerne. Bådpladserne er forbeholdt turkanoer og turkajakker / kapbåde.

Der er venteliste til bådpladser (ca. 2-3 år for turkanoer), og man skal være aktivt medlem af klubben for at blive skrevet på venteliste til en plads.

Lejer af bådpladsen kan ikke overdrage pladsen til en anden person (f.eks. køber af båd).