Bestyrelse

Klubbens målsætning

  • Kvalitet frem for kvantitet. Vi ønsker at være den bedste klub, men ikke nødvendigvis den største.
  • Være en bred klub, der spænder fra turkanoer over børnebåde til kaproning.
  • Være blandt de førende klubber på kaproningsfronten. Arrangere stævner og regattaer.
  • Deltage i den idrætspolitiske udvikling af kano/kajak sporten.
  • Fremme antallet af instruktører og trænere og se til de er veluddannede.

Lyngby Kanoklub er en klub, som bestræber sig på at holde et højt aktivitets niveau. Dette kan kun opnås ved at lave mange aktiviteter, som har en bred opbakning blandt medlemmerne. Vi ønsker en naturlig respekt omkring Lyngby Kanoklub og stiller derfor krav til vore medlemmer om, hvordan de opfører sig på søerne, ved stævner og på ture.

Læs mere om LK's baggrund.