Artikel: Hvad laver motorbådene ved CSR?

Artikel: Hvad laver Motorbådene ved CSR?

Af Rita Linde, 25. april 2018

Ude på søen har vi seks både, der er bemandet af 11 frivillige fra fredag til søndag: Christian Hjorth, Birger Christensen, Hans Jørgen Nielsen, Carolyn Skouenby, Kim Jul, Kaj Birkkjaer Larsen, Bent Jørgensen, Thomas Otte, Fred Heller, Nicholine Holte Günther, Henrik Sodemann

Spørgsmål 1: Hvad laver man, når man er ude i motorbådene?

Birger forklarer, at motorbådenes primære opgave er at observere, at reglerne mht. baner osv overholdes. Og så sørger man for at holde øje med kæntringer og få reddet folk, der falder i vandet, for ..."[det] kan være meget ubehagelige først på sæsonen grundet det kolde vand.”  I hele weekenden var der 2 redninger.

Det er motorbådene, der giver signal til, at bådene er i boksene..." [Man] giver flag afhængig af situationen." Og så styrer man båden frem og tilbage, eller forsøger at holde det på plads så man ikke forstyrrer kajakkerne." fortæller Fred. Og det kan være en udfordring med de gamle motorbåde, der ikke altid er lette at styre.

Når man skal kommunikere med de andre både og med officials på land, bruges der walkie-talkie for at kommunikere, og som Fred tilføjer..."og man får AAAAALT FOR LIDT PAUSE - derfor skal man ind til siden for at gør det, som naturen kræver ...”

Spørgsmål 2: Hvorfor har man motorbådene?

Fred forklarer… ”For at kunne reagere hurtigt og være med de steder, det kræves."

Spørgsmål 3: Hvor mange motorbåde skal der være? – og hvor mange personer i en motorbåd?

Ifølge Birger skal man mindst være 5 både… ”2 følger roerne på banen og 2 er parat til næste heat således at man ikke behøver at race tilbage til startlinjen med en kraftig dønning til følge. Båd nr. 5 ligger i opvarmningszonen for at assistere ved kæntringer hvilket ikke er ualmindeligt.” 

Ifølge Fred skal der mindst være 2 per båd…”Da man ikke kan rede og styre samtidig (det gjorde jeg så alligevel...” Han forsætter…”Man skal være forskellige antal båd under 500 m er der 5 og over 500 meter kunne 6-7 båd være godt for at have en hurtig gennemførelse uden for mange bølger og stop. Det ville også være passende at der er hver dag 2 hold - en om morgen en om eftermiddag - vi var samme flok hele lørdag og søndag, mens nogen var også på om fredagen - det er ikke godt nok.”

Spørgsmål 4: Hvad er det sværeste eller den største udfordring ved at være i motorbådene?

Birger ser, at kæntringerne nogle gange kan være en udfordring… ”Kæntringer kan være problematiske i vind og bølger, samtidig med at der tages hensyn til de øvrige roere.” Fred ser udfordringen som…”De gamle båd og de uklare aftaler, uklar instruktion - det var mindre et problem i år hvor Kai havde Admiral-positionen og det var næsten lige så godt da Christian havde styringen.”

Og så er udfordringen ikke mindst at undgå at lave bølger, som er til gene for eliteroerne.

Spørgsmål 5: Har du nogle gode historier/ oplevelser ifm. at være i motorbådene fra i år eller tidligere år?

Birger fortæller, hvordan kulden gav ham udfordringer i 2017… ”[Det] var en meget kold sæsonstart. Der var frostgrader om morgenen den først dag, og kl. 10 om formiddagen kunne jeg ikke mærke mine fødder. Så synes man, at der er lang tid til kl. 19 og sidste start. Endvidere var der sne i luften, så mine lommer, som jeg anså for vandtætte, blev fyldt med vand. Heri opbevarede jeg naturligvis min nye IPhone. Den var ej heller vandtæt, viste det sig." Birger var ikke den eneste, der fik ødelagt eller mistet sin telefon. I år var det Freds tur til at overdrage sin telefon til havfruen efter en redning.

Begge motorbådsførere er enige i, at det er en unik chance for at opleve nogle af de bedste roere, og roere som giver sig 100 % for sporten, på allernærmeste hold..."Det er utroligt opløftende at overvære optakten til det første heat med små piger, der kommer ud af deres telte og efter en kort opvarmning roer ud til startområdet. 1 kæntrede kort efter start og måtte bjærges, men tog det med fint humør. Især i disse tider, hvor elektroniske bip spil kaldes for sport, er det også befriende at assistere en ung svensk dame i en C1, som efter 2 kæntringer insisterede på at fuldføre sit heat trods mine bekymringer ang. helbred osv.", fortæller Birger og det er Fred enig i ... "Man kan lære så ekstrem meget ved at være tæt på og se på deres teknik - det er imponerende." 

Og ikke mindst så  ... "er det jo også et dejligt samvær med klubkammerater, som løfter i flok, når en stor opgave skal løses.”, afslutter Birger. Og det er sådan at motorbådsførerne fra Lyngby Kanoklub (LK) i fællesskab hjælper hinanden med at sørge for sikkerheden for alle de mange roere på vandet ved et af Danmarks største kajakstævner .