Bestemmelser vedr. Jeppes Fond

Erik Jeppesen, også kaldet Jeppe, blev medlem af Lyngby Kanoklub i 1952 og han faldt som ung hurtig over kanosporten hvor han deltog i mange konkurrencer.

Primo 1960 gik han ind i bestyrelsesarbejdet i Lyngby Kanoklub, hvor hans store lidenskab var idrætten, kano og kajaksporten.

Han udviklede en idrætsafdeling som skabte mange gode roer, som hjembragte mange danske og nordiske mesterskaber. Det blev dog også til olympiske medaljer og olympiske deltager fra Lyngby kanoklub.

Jeppe opnåede at blive en institution i klubben, ikke mindst han store arbejde med at reparerer de både der gik i stykker, fremstilling af padler osv.

Ud over sit store virke i Lyngby kanoklub, blev han et fremtrædende medlem i bestyrelsen for Dansk kano og Kajak Forbund, hvor han i mange år var leder for forbundets ture til udlandet.

Jeppe opnåede al den anerkendelse han kunne fra Lyngby kanoklub, Dansk kano og Kajak Forbund samt kåret som årets Idrætsleder af Lyngby Tårbæk Kommune.

Jeppe var et meget afholdt menneske, også udenfor de danske grænser, den dag i dag kan du se padler i tyske klubber som Jeppe har fremstillet, og mange husker fortsat hans altid lattermilde væsen.

Var alle som Jeppe indenfor idrættens verden, ja så tror jeg det hele så anderledes ud i dag.

Jeg kan kun opfordre medlemmer, interessenter til at give et bidrag til Jeppes Fond, og samtidig få kvittering herfor, med et flot navneskilt på væggen.

 

Vedtægter for Jeppes Fond

Revideret på generalforsamlingen marts 2015.

§1.

 

Fondens navn ” Jeppes Fond ” Dens hjemsted er Lyngby Kanoklub.

§2.

 

Fondens formål, er at tilgodese unge kano- og kajaktalenter med lidt lommepenge når de deltager i stævner inden som udenlandsk.

§3.

 

Fondsbestyrelsen er Lyngby Kanoklub's formand og næstformand.

§4.

 

Fondens beløbsstørrelse kan forøges ved frivillige private donationer, eller ved sociale arrangementer.

§5.

 

Fondens regnskab fremlægges på Lyngby Kanoklubs ordinære generalforsamling.

§6.

 

Udbetalinger vil finde sted, når fondsbestyrelsen mener formuen er dertil.

§7.

 

Fonden nedlægges i år 2025 og et eventuelt fondsbeløb overgår til Lyngby Kanoklub.

 

Ovenstående er skrevet i den ånd som Jeppe ønskede det ved sin død ultimo 2002, samt den skrivelse som fondsbestyrelsen har modtaget fra Erik Jeppesens enke, Bente Jeppesen med brev af 070303.

 

Kgs Lyngby juni 2003 Thomas Gjerlufsen.