Om motionsudvalget

Motionsudvalget

Motionsudvalget repræsenterer kajak- og kano-motionsroere i Lyngby Kanoklub og arbejder for at understøtte klubbens fremtidige udvikling inden for de 5 temaer (De olympiske ringe). Målsætningen for udvalget er:

  • I samarbejde med de øvrige udvalg i LK at sikre overgangen fra kursist til frigivet roer ved at tilbyde struktur og netværk, så nye roere får mulighed for at få ekstra erfaring efter kurset samt lære andre af klubbens medlemmer at kende.
  • At højne motionsindsatsen, så den enkelte roer får mulighed for at blive udfordret på egne evner, i det omfang den enkelte ønsker.
  • At være lydhøre over for ønsker, ideer og behov og forsøge at motivere alle – både gamle og nye medlemmer - til at deltage aktivt og tage initiativ som frivillig.

For at nå disse mål arrangerer Motionsudvalget aktiviteter sommer og vinter både på vandet, i klubben og i samarbejde med andre klubber.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i det, Motionsudvalgets medlemmer selv interesserer sig for og har fokus på motionsroning og andre former for motion, ture hvor et bredt udsnit af klubbens medlemmer kan deltage, samt plads til socialt samvær.

Arbejdsdeling

Motionsudvalgets formand er Motionsudvalgets repræsentant i bestyrelsen med ansvar for økonomi. Derudover har Motionsudvalgsformanden og de øvrige medlemmer i udvalget ansvar for, at regler og retningslinjer gældende for medlemmer i LK overholdes. (i LK samt de steder hvor vi færdes, overholdes).

Motionsudvalgets opgave er at arrangere alle øvrige motionsaktiviteter og have fingeren på pulsen ift. ønsker og behov fra medlemmernes side.

Praksis/arbejdsform

Motionsudvalget vil:

  • arbejde som et udvalg med faste medlemmer af udvalget samt frivillige medlemmer, der ønsker at deltage. De faste medlemmer lægger linjen efter input fra de frivillige.
  • mødes 4 gange om året eller efter behov for at tilrettelægge ture og aktiviteter for 2 kvartaler ad gangen for både sommer- og vinterhalvåret.

 

Har du idéer, forslag til ture eller andet, er du meget velkommen til at skrive til os. Du kan også henvende dig direkte til et af udvalgets medlemmer. Du finder e-mail og telefonnumre under linket til Motionsudvalget og dets medlemmer her på siden.