Trafikregler for roning på Bagsværd Sø i forbindelse med afvikling af regattaer

Ved udlægning af baner, indtagelse af baner, selve regattaen

Disse trafikregler er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af DFfR, DKF og Danmarks Rostadion og er gældende fra 03. feb. 2015.
 

Trafikregler jf. vedlagte kort.

 • Ikrafttræden bekendtgøres ved forudgående mail til klubberne 2 dage før lukningen og ved opslag dagen før ikrafttræden på broen ved basen.
 • Under baneudlægning og – hjemtagning af startsystemer er alle baner inkl. bane 0 lukket fra 900m til mål.
 • Der udlægges flydespærring ved 900m og store advarselsbøjer ved 850m.
 • Der kan roes i BR instruktionsområde i trekanten ud for klubben. Der roes med uret rundt.
 • Der kan roes på banerne fra start til 900m. På bane 1 – 6 fra start mod mål. Retur på bane 0.
 • Der kan roes i Radiobugten. Der roes mod uret rundt, d.v.s. sydgående og østgåen-de nærmest bredden.
 • Der udlægges en sejlrute ved Aldershvile pynten, udgående passerer med styrbord side ind mod pynten, hjemgående har bagbordsside ind mod aldershvilepynten.
 • Under DKF ordinære regattaer gælder de samme restriktioner.
 • Restriktionerne gælder for både Kano og Kajak såvel som roerne.
 • DKF og DFfR kan ved internationale regattaer kræve hele søen lukket.

Sanktioner

 • I/S Danmarks Rostadion medarbejdere har bemyndigelse til på kommunens vegne at føre tilsyn og give mundtlige påtaler til roerne på stedet.
 • Alle tilfælde af overtrædelser meddeles til Lars Køhler, som informerer den berørte klub om hændelsen
 • Første gang gives mundtlig påtale.
 • Anden overtrædelse begået af de samme roere i samme sæson medfører karantæ-ne fra søen i to uger.
 • Yderligere overtrædelser begået af de samme roere kan medføre udelukkelse resten af sæsonen.
Disse restriktioner vil løbende blive evalueret gennem sæson 2015, og kan tilpasses såfremt de giver anledning til problemer.

Trafikregler ved roning på Bagsværd Sø ifm. afholdelse af regattaer