Bestemmelser vedr. VM fonden af 1990

Baggrund

Lyngby Kanoklub arrangerede i 1990 Verdensmesterskaber på Bagsværd Sø, og etablerede i den forbindelse VM-Fonden af 1990 til forvaltning af overskuddet fra dette arrangement. Bag intitiativet stod VM Organisationskomiteen, bestående af Thomas Gjerlufsen, Henrik Aakjær, Diddan Reinhard og Gert Nielsen.

Fondens formue er i dag hovedsagelig bundet op i LK's sommerhus i Sverige, OASEN.

Navn / formålsparagraffer

§1.

Fondens navn er "LK FONDEN af 1990". Dens hjemsted er Lyngby Kanoklub, Rustenborgvej 19, 2800 Lyngby.

§2.

Fondens formål: At varetage fondens midler til specielle formål, som kommer LK's medlemmer til gode.

§3.

Fondens bestyrelse består af VM organisationskomiteen (4 personer): Thomas Gjerlufsen, Niels Andersen, Henrik Aakjær og Gert Nielsen, suppleant Diddan Reinhard.

§4.

Fondsbestyrelsen supplerer sig selv, ved udskiftninger skal der vælges personer fra LK's siddende bestyrelse.

Fondsbestyrelsen sammentræder efter behov og fører protokol.

Fonden tegnes af de fire personer.

§5.

Fondens startkapital er overskuddet fra Verdensmesterskaberne i 1990. Fonden kan optage midler fra LK, sponsorer og lign.

§6.

Fondens regnskab fremlægges på Lyngby Kanoklubs ordinære forårsgeneralforsamling.

§7.

Generalforsamlingen afholdes hvert forår samme dag som Lyngby Kanoklubs ord. generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Valg supplering af bestyrelse.
  5. Evt.

§8.

Fondens midler kan ikke tildeles enkelt personer uden Lyngby Kanoklubs bestyrelses samtykke.

§9.

Fonden kan nedlægges når 70 % af LK's samlede aktive medlemsskare ønsker dette. Dette ønske skal forelægges og vedtages på Lyngby Kanoklubs generalforsamling. Fonden kan endvidere nedlægges hvis samtlige fondsbestyrelsesmedlemmer er enige herom.

§10.

Ved ophævelse af fonden overgår fondskapitalen til Lyngby Kanoklub.